Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Bo Scharff

Sang, musik og poesi udgør en livline i mit liv.

Nu bliver Terslev med sin smukke gule kirke én af mine nye livliner. Mit håb er at være med til at give ord og liv videre fra troen på Kristus, så vi kan mærke at det holder os sammen som mennesker.

15 år som lærer og en cand. pæd. i Religion og Kristendomskundskab fik pædagogik, psykologi og troen på en kærlig Gud til at gå op i en højere enhed.

Musikken har jeg siden brugt både som skolelærer, som musikterapeut for handicappede og som præst i samværet med unge og ældre.

I snart 25 år har jeg været gift med lærer og socialrådgiver Vibeke Madsen Scharff - en kombination af nærhed, socialt engagement og vovemod er kilden til vores stærke fællesskab.

Jeg er far til fire vidunderlige børn: Zakariyah Kristoffer, Christella, Angelica og Emmanuel.

I 2004 fik jeg min teologiske embedseksamen fra Århus Universitet og har siden været præst forskellige steder bl.a. i en dejlig menighed i Svenstrup på Nordals.

I Grundtvigs ånd brænder jeg for både Den danske Folkekirke og Den danske Folkeskole.

De 14 år i Århus, hvor Vibeke og jeg drev vores fælles sociale projekt for sårbare unge ”Café Lytten” sammen med en bestyrelse under Jysk Børneforsorg og Fredehjem, var og er en kerne i min karriere og min menneskelige dannelse. Dette projekt ligger i forlængelse af min hustrus livslange og sagligt medmenneskelige arbejde for børn og unge i hele verden.

Ikke mindst på baggrund af det møde med mennesker, jeg allerede har haft, glæder jeg mig usigeligt til at begynde mit embede i Terslev – stille og roligt at bygge relationer op og i en lang og stabil årrække at være præst som den, jeg er.

Tilbage til Ansatte